Přihláška vystavovatele

logo zeme zivitelka

ZEMĚ ŽIVITELKA | 27. 8. – 1. 9. 2020 | 47. ročník
Závazná přihláška na výstavu
Č. prodejní objednávky: ZZ19v
DŮLEŽITÉ TERMÍNY:
Termín pro registrace za zvýhodněné ceny: 28. 2. 2020
Konečný termín uzávěrek registrací: 30. 4. 2020
Konečný termín objednávek technických služeb a pro zaslání půdorysů s vyznačením přívodů elektřiny, vody a odpadu: 31. 5. 2020

logo vcb

Veřejný příslib – doplnění Všeobecných obchodních podmínek (VOP) pro účast na 47. ročníku výstavy Země živitelka konaném ve dnech 27. 8. – 1. 9. 2020

Z důvodu zajištění právní jistoty Vystavovatelů pro účast na 47. ročníku výstavy Země živitelka konaném ve dnech 27. 8. – 1. 9. 2020 vydává pořadatel a organizátor, společnost Výstaviště České Budějovice a.s., nad rámec platných VOP následující veřejný příslib:

V případě pokračujícího nouzového stavu a vydaných omezení vyhlášených vládou ČR v souvislosti se nákazovou situací „COVID-19“, které povedou k zákazu nebo zrušení, popř. přeložení konání výstavy Země živitelka 2020 v plánovaném termínu 27. 8. – 1. 9. 2020, popřípadě ke zrušení nebo přeložení konání výstavy Země živitelka 2020 z rozhodnutí pořadatele a organizátora výstavy, budou veškeré poplatky a zálohy vyúčtované a zaplacené Vystavovateli v souladu s čl. XV. odst. 1. VOP Vystavovatelům na jejich žádost vráceny v co možná nejkratší lhůtě nebo po vzájemné dohodě převedeny jako poplatky a uhrazené zálohy na náhradní termín konání akce.

Výše uvedený příslib vrácení veškerých záloh a poplatků účasti Vystavovatelů se vztahuje i na přihlášky spoluvystavovatelů, případné objednávky dalších technických služeb a reklamních služeb.

Výše uvedený příslib je platný okamžitě od zveřejnění.


Obdobný veřejný příslib vydal i smluvní partner pořadatele a organizátora výstavy zajišťující technickou produkci a realizaci, společnost EXPOSALE-CZ s. r. o.

Příslib je k dispozici na exposale.cz/prohlaseni-zeme-zivitelka.

Fakturovat na (vyplňte pouze v případě, že se údaje liší od obchodního jména firmy)


Objednáváme: Minimální plocha - 6 m2, minimální hloubka 2 m

m2 kryté výstavní plochy - smluvní cena:
[s-pk-p]

do 30 m2: 2 400 / 2 500 / 2 600 Kč/m2
nad 30 m2: 2 300 / 2 400 / 2 500 Kč/m2


m2 venkovní výstavní plochy - smluvní cena:
[s-pv-p]

do 100 m2: 1 300 / 1 400 / 1 500 Kč/m2
nad 100 m2: 1 250 / 1 350 / 1 450 Kč/m2
do 100 m2: 1 200 / 1 300 / 1 400 Kč/m2
nad 100 m2: 1 150 / 1 250 / 1 350 Kč/m2

- plocha I. kategorie
- plocha I. kategorie
- plocha II. kategorie
- plocha II. kategorie


POZOR! Do termínu uzávěrky 28. 2. 2020 bude k základní ceně účtován registrační poplatek 3 000 Kč. Do Konečného termínu uzávěrek pro registrace 30. 4. 2020 je výše registračního poplatku 5 000 Kč. Po Konečném termínu uzávěrek pro registrace, tedy od 1. 5. 2020 bude účtován registrační poplatek ve výši 8 000 Kč.
Seznam spoluvystavovatelů vyplňte na samostatném listu objednávkového bloku.
Uvedené ceny platí za celou dobu výstavy. K cenám bude připočtena DPH dle platných předpisů. Nedílnou součástí této objednávky jsou „Všeobecné podmínky účasti“. Podpisem této objednávky zároveň stvrzuji, že s jejich obsahem v plném rozsahu souhlasím.

Mám zájem se zúčastnit soutěže Zlatý klas:   
Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami pro účast a Informacemi pro vystavovatele, které jsou uveřejněny ZDE.


Vážení partneři,

rádi bychom Vás požádali o vyplnění Informačního listu k Vámi připravované expozici. Prostřednictvím tohoto formuláře bychom rádi získali podrobnější informace v souvislosti s Vaší účastí na výstavě, a co nejpodrobněji Vás prezentovali návštěvníkům na sociálních sítích, v rozhovorech pro média apod. To vše ZDARMA.

K předání informací využijte níže připravený online formulář. Moc Vám děkujeme, Výstaviště České Budějovice a. s.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace